Teenused

Treimistöö universaalpinkidel D < 720 mm / L < 2000 mm
Freesimistöö universaalpinkidel B < 300 mm / L < 900 mm
Puurimine universaalpinkidel D < 50 mm
Keermestamine keermestuspingis M5 - M10
MIG/MAG poolautomaatkeevitus a < 15 mm
TIG-keevitus t < 4 mm
Lihtmaterjali painutamine B < 2000 mm / t < 5 mm
Lihtmaterjali valtsimine D < 4500 mm / B < 2000 mm
Torude painutus D < 2.5" / R < 2500 mm
Torude tükeldus D < 200 mm
Lehtmaterjali tükeldus t < 10 mm
Metalli lõikamine käsitsi gaasiga t < 60mm
Kahespindliline portaalfreespink x=2000 / y=1300 / z=950 mm
Vedelvävimine
HaavlipritsD – läbimõõt;
L – pikkus;
B – laius;
a – keevituskaatet;
t – materjali paksus;
R – painutusraadius;
x, y, z – töölaua käigud